เรียนปริญญาตรีออนไลน์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เรียนออนไลน์ ง่าย ๆ แค่คลิก อยู่ที่ไหน ก็เรียนได้ ไม่จำกัด ทุกที่ ทุกเวลา

รับสมัครปริญญาตรีปีการศึกษา 2565 เปิดเรียนเดือน สิงหาคม สามารถกู้ยืมทุนการศึกษาได้

เรียนปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ การศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นหลักสูตรการเรียนที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท สามารถเรียนได้ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน เพียงคุณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หลักสูตรผ่านการรับรองโดย สกอ.และ ก.พ.

เรียนปริญญาตรีออนไลน์
เรียนปริญญาตรีออนไลน์ เรียนปริญญาตรีออนไลน์

หลักสูตรปริญญาตรี รับเทียบโอน ปวส. / อนุปริญญา ทุกหลักสูตรสามารถ ผ่อนชำระรายเดือนได้

person graphic

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสาตร์บัณฑิต (จำนวน 120 หน่วยกิต)

    สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (จำนวน 132 หน่วยกิต)

    สาขาวิศวกรรมสำรวจ

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (จำนวน 132 หน่วยกิต) รายละเอียด

          สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (จำนวน 139 หน่วยกิต)

          สาขาสาธารณสุขชุมชน

ทำไม ต้องเรียน ออนไลน์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Workspace Desktop
Workspace Desktop

ช่องทางติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยสามารถติดเราได้หลายช่องทางนะค่ะ โทรศัพท์ Line Facebook

อาจารย์ จิราพร

ID Line : wtuonline

โทรสอบถามรายละเอียด 085-2270899