ศูนย์สอบ



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • วิทยาเขตบุรีรัมย์
 • จังหวัดร้อยเอ็ด
 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดอุดรธานี
 • จังหวัดอุบลราชธานี
 • จังหวัดสกลนคร
 • จังหวัดหนองบัวลำภู

ภาคเหนือ

 • จังหวัดเชียงใหม่
 • จังหวัดเชียงราย
 • จังหวัดลำปาง
 • จังหวัดพิษณุโลก
 • จังหวัดตาก(แม่สอด)

ภาคกลาง

 • วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • วิทยาเขตวัชรพล(จังหวัดกรุงเทพฯ)
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดลพบุรี

ภาคตะวันออก

 • จังหวัดระยอง
 • จังหวัดชลบุรี

ภาคใต้

 • จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • จังหวัดภูเก็ต
 • จังหวัดตรัง
 • จังหวัดสงขลา

ต่างประเทศ

 • ญี่ปุ่น
เรียนปริญญาตรีออนไลน์